Kako se koriste QR kodovi?

Sadržaju koji se krije iz QR kodova pristupate skeniranjem istog uz pomoć kamere i posebnog softvera. Softver je besplatan i lako dostupan za većinu novijih mobilnih uređaja. Obzirom da postoji veliki broj programa za čitanje 2D kodova, najlakše je posetiti http://ma.rs/reader svojim telefonom i najpogodniji softver će Vam biti predložen. Naravno, za download softvera potrebno je da imate podešenu internet konekciju na svom mobilnom telefonu.

Podešavanja mobilnog interneta za operatere u Srbiji:

  • Vip: pozovi 060/1234 ili klikni ovde
  • MTS: pozovi 064/789 ili klikni ovde
  • Telenor: pozovi 063/9863 ili klikni ovde

Nakon što instalirate softver i pokrenete ga, dovoljno je da uperite kameru telefona ka kodu. Ukoliko softver poseduje mogućnost automatske detekcije, informacije iz koda će se odmah pojaviti na ekranu, u suprotnom dovoljno je da "slikate" kod i sačekate par sekundi. Nakon uspešnog skeniranja, softver će Vam, zavisno od tipa podataka, ponuditi opcije. Na primer, ukoliko je adresa sajta u pitanju, ili će automatski otvoriti web stranu ili Vam ponuditi tu opciju.

Za uspešno skeniranje manjih QR kodova, potrebno je da kamera na telefonu poseduje mogućnost fokusiranja.

skeniranje QR kodova